Begrijpend Lezen Groep 3

Verbeter vandaag nog de begrijpend lezen vaardigheden van je kind in groep 3 met onze gratis werkbladen.

Begrijpend lezen in groep 3… Hoe kan ik mijn kind dat leren? Vroeg of laat loopt bijna elke ouder tegen deze vraag aan. Begrijpend lezen is namelijk veruit het onderdeel wat als het meest lastigst wordt ervaren op de Cito-toets.

Gelukkig hoeft begrijpend lezen helemaal niet ingewikkeld te zijn. Goede leesvaardigheden kun je aankweken. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat met 10 minuutjes oefenen per dag je al geweldige resultaten kunt bereiken. In dit artikel geven we je praktische tips om thuis met je kind aan de slag te gaan om zo de begrijpend lezen vaardigheden gegarandeerd te verbeteren.

Begrijpend Lezen Werkbladen Groep 3 - Gratis Download.

Begrijpend lezen werkbladen zijn ideaal om kinderen thuis te helpen beter te leren begrijpend lezen.

Onze Gratis Werkbladen voor Begrijpend Lezen sluiten perfect aan op de vraagstelling van de Cito-toets en maken het lezen leuk!

Via onze eenvoudige methode hebben al meer dan 25.000 trotse ouders hun kind geholpen beter Begrijpend te lezen!

Start vandaag met oefenen met onze Gratis Werkbladen Begrijpend Lezen en verzeker je kind snel van de beste resultaten!

Download de werkbladen eenvoudig door je gegevens in te vullen.

begrijpend lezen groep 3 werkbladen

Begrijpend Lezen Oefenboek Groep 3

De beste manier om je kind thuis te ondersteunen met begrijpend lezen is door gebruik te maken vaan kwalitatief oefenboek.

Ons Oefenboek Begrijpend Lezen helpt kinderen uit groep 3 thuis op een gestructureerde en eenvoudige manier aan de slag te gaan met leesteksten.

De oefenboeken bevatten tips, tricks, bijles video's, oefenteksten en oefenopdrachten... Alles om elk kind te verzekeren van de beste tools om goed te scoren met Begrijpend Lezen.

Wil je de kracht van ons oefenboek begrijpend lezen zonder risico ervaren? Probeer ons oefenboek begrijpend lezen voor groep 3 dan zonder risico uit op basis van onze 14 dagen tevredenheidsgarantie.

Dit is misschien wel het beste cadeau wat je ooit een je kind kunt geven!

Begrijpend lezen Groep 3 - Cito Voorbereiden - 10 Praktische Tips

Hoe jij je kind kunt verzekeren van een geweldige voorbereiding op Cito onderdeel Begrijpend Lezen? Hieronder volgen 10 praktische tips. De tips gaan in op de aanpak van een tekst, maar ook welk oefenmateriaal het best is om te gebruiken bij het voorbereiden... Lees de tips zorgvuldig door en verzeker je kind van een geweldige Cito score.

begrijpend lezen cito voorbereiden oefenboeken

Tip 1: Nauwkeurig Lezen

Goed “begrijpend lezen“ begint bij nauwkeurig lezen. Klinkt vanzelfsprekend. Maar gaat juist daarom vaak fout.

Elke zin en woord binnen een verhaal vervullen een specifieke functie. Wanneer je kind door slordig lezen een deel van deze woorden niet of niet volledig meekrijgt is het onmogelijk de betekenis van de tekst goed te begrijpen.

Leer je kind daarom nauwkeurig te lezen door samen teksten hardop te oefenen. Let bij het oefenen vooral op dat geen woorden worden overgeslagen of woorden verkeerd worden gelezen. Let ook op dat je kind leert woordgroepen te lezen i.p.v. enkel losse woorden.

Gaat het niet direct goed? Wijs je kind dan rustig op een foutje en lees de zin opnieuw.

Tip 2: Vergroot de woordenschat

Problemen met begrijpend lezen vinden vaak hun oorsprong in een gebrekkige woordenschat. Breng je kind daarom onbekende woorden bij door hem of haar te laten oefenen met verschillende tekstsoorten.

Dit kan leuk worden gemaakt door je kind zelf een boek uit te laten kiezen. Zelfs het lezen van strips, of korte verhalen dragen bij aan het verbeteren van de leesvaardigheden van je kind.

Ook kan de woordenschat worden vergroot door gebruik te maken van woordkaartjes. Op de voorkant van het kaartje schrijf je het moeilijke woord en op de achterkant zet je de betekenis van het woord. (Dit kan een omschrijving, tekening of een plaatje uit een tijdschrift of van het internet zijn). Doormiddel van de woordkaartjes kun je je kind op een speelse manier de moeilijke woorden leren.

Tip 3: Oefenen, oefenen, oefenen

Oefening baart kunst en dat geldt met name voor leren begrijpend lezen. Wist je bijvoorbeeld dat kinderen die regelmatig lezen genieten van een grotere woordenschat, een groter zelfvertrouwen, betere leesvaardigheden en betere schoolresultaten voor rekenen en taal? Regelmatig oefenen met begrijpend lezen heeft gigantische invloed om de leerontwikkeling van je kind.

Ontwikkel daarom een goede leesroutine, door elke dag een paar minuten te lezen (of je kind voor te lezen) op een vast moment op de dag.

Maak er bij je leesroutine een gewoonte van goede vragen over de tekst te stellen als: Waar gaat het verhaal over? Wie zijn de hoofdpersonen? Wat zijn hun karakters? Wat wil de schrijver met het verhaal/ Wil de schrijver een boodschap met dit verhaal meegeven? Hoe begint het verhaal? Is er een probleem? Is er een oplossing? Hoe eindigt het verhaal?

Door je kind deze vragen te stellen, leert je kind een beeld te schetsen bij een tekst en conclusies te trekken aan de hand van de inhoud van de tekst.

begrijpend lezen groep 3 werkbladen

Begrijpend Lezen Werkbladen Groep 3

Oefenen met begrijpend lezen? Download nu onze gratis werkbladen en start vandaag.

Tip 4: Maak een stappenplan.

Om begrijpend te kunnen lezen is het belangrijk een goed stappenplan te hebben om een tekst te ontleden. Lukraak beginnen met lezen is vaak niet de beste strategie.

Leer je kind eerst een tekst globaal te bekijken voordat hij/zij begint met lezen. Door de volgende stappen te volgen:

 1. Bekijk de titel
 2. Bekijk alle tussenkopjes
 3. Bekijk eventueel de plaatjes bij de tekst
 4. Lees alle vragen: zo kom je erachter waar je in de tekst op moet letten en weet je al een beetje wat je kunt verwachten.
 5. Lees de hele tekst snel door met die vragen in je achterhoofd.
 6. Lees de eerste vraag en herhaal hem voor jezelf zodat je hem goed begrijpt, zo weet je goed waar je naar zoekt.
 7. Lees de tekst vanaf het begin ( niet alleen de zin waar het over gaat) totdat je een antwoord op de vraag gevonden hebt. Zoek dan het antwoord dat het beste past.
 8. Ga nu naar de volgende vraag enz.

Door je kind te leren dit stappenplan te doorlopen. Geef jij je kind duidelijke handvatten om een tekst te ontleden en zo de juiste antwoorden in een tekst te vinden.

Tip 5: Kennis van de wereld

Ook kennis van de wereld is belangrijk bij begrijpend lezen.
Bijvoorbeeld: Je kind leest een verhaal over indianen, maar heeft eigenlijk geen idee van wat een indiaan is. Je kind mist dus kennis over de achtergrond/cultuur van de indianen.

Je kind zal het verhaal hierdoor waarschijnlijk lastig vinden, omdat hij/zij geen idee heeft van waar hij/zij over leest.

Om deze reden is het belangrijk je kind kennis van de wereld bij te brengen.

Doe dit door bijvoorbeeld samen het jeugdjournaal te kijken of lees de krant. Zo maakt je kind kennis met veel verschillende onderwerpen.

Tip 6: Gebruik goed oefenmateriaal

Als je echt gericht wil oefenen met begrijpend lezen dan is goed oefenmateriaal een absolute must! Een goed oefenboek doet namelijk al het zware tilwerk voor jou als ouder.

In onze oefenboeken begrijpend lezen vind je bijvoorbeeld veel oefenteksten van verschillende tekstsoorten met oefenvragen die perfect aansluiten op de vraagstelling van Cito. Zo weet je 100% zeker dat je kind de juiste stof leert.

Wil je niet oefenen met een oefenboek?

Dan kun je ook zelf opzoek gaan naar oefenteksten in bijvoorbeeld een tijdschrift of een krant, bijvoorbeeld: een recensie, interview, nieuwsbericht, column of een achtergrondartikel.

Zo heb je toch wat oefenmateriaal om je kind verder te helpen met het leren van begrijpend lezen.

begrijpend lezen groep 3 werkbladen

Begrijpend Lezen Werkbladen Groep 3

Oefenen met begrijpend lezen? Download nu onze gratis werkbladen en start vandaag.

Tip 7: Herhaling

Herhaling bij begrijpend lezen is af en toe van essentieel belang.

Begrijpt je kind een deel van de tekst niet? Lees het stukje tekst nog een keer, misschien heeft je kind een woord over het hoofd gezien? Hetzelfde geldt voor het niet begrijpen van een woord.
Lees een stukje tekst terug of misschien wel verder. Vaak staat daar al een soortgelijk woord of de betekenis ervan. Herhaal de betekenis van de moeilijke woorden ook zo vaak mogelijk, zo onthoud je kind het makkelijker en is de kans op vergeten kleiner.

Een samenvattingen maken van een tekst helpt je kind de belangrijkste punten van de tekst te achterhalen en te onthouden. Het beste is dat je kind de samenvatting in zijn eigen woorden maakt. Hiermee zet je je kind ertoe aan de tekst goed te lezen.

Hieronder vind je een stappenplan voor het maken van een samenvatting:
• Lees de tekst eerst een keer door.
• Zoek de betekenis van moeilijke woorden op.
• Schrijf het het onderwerp of de titel van de tekst op.
• Schrijf per alinea de belangrijkste woorden en zinnen op (kernwoorden en kernzinnen).
• Maak de samenvatting door de belangrijkste woorden en zinnen samen te voegen.

Tip 8: Weet wat je kind moet leren

Om succesvol te oefenen met begrijpend lezen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van het leesniveau wat je kind in groep 3 moet beheersen.

Je kunt erachter komen wat je kind moet leren door bijvoorbeeld te overleggen met school of te kijken op onze website.

Tip 9: Gebruik hulpmiddelen

Maak gebruik van hulpmiddelen. Hierdoor krijgt je kind een overzichtelijke kijk op de tekst en wordt deze geholpen hem te begrijpen.
Maak bijvoorbeeld gebruik van een lees stappenplan of een woordhulp.
Zo heeft je kind een hulpmiddel die overzicht geeft om een beter begrip van de tekst te krijgen.

Tip 10: Geef zelf het goede voorbeeld

Veel lezen is natuurlijk voor iedereen goed. Probeer daarom zelf ook veel te lezen in het bijzijn van je kind en vertel over wat je leest. Je kind ziet dit en ‘een goed voorbeeld doet goed volgen!’
Je kind zal hiermee dus aangespoord worden om meer te gaan lezen.

Geïnspireerd door het lezen van dit artikel? Ga thuis aan de slag met Begrijpend Lezen aan de hand van ons oefenboek begrijpend lezen groep 3.

begrijpend lezen groep 3 oefenboek

Begrijpend Lezen Groep 3 Oefenboek

 • Een optimale voorbereiding op Cito Begrijpend Lezen
 • Oefenmateriaal dat perfect aansluit op de lesstof van school
 • 14 Dagen niet goed geld teruggarantie
betaallogos